Директор

Кондрус Олена В'ячеславівна- учитель української мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист.

 

 

Відповідає за:

 •  організацію діяльності ЗЗСО;
 • вирішення питань фінансово-господарської діяльності ЗЗСО;
 •  призначення на посаду та звільнення з посади працівників, визначення їх функціональних обов’язків;
 •  забезпечення організації освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 •  забезпечення функціонування внутрішньої системи  якості освіти;
 •  забезпечення умов  для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю ЗЗСО;
 •  сприяння та створення умов для діяльності органів самоврядування ЗЗСО;
 •  сприяння здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
 •  впровадження в освітній процес 1 -3 класів
 • Нової української школи, 4 класі - експериментальної програми «На крилах успіху»;
 • організацію та проведення атестації вчителів, вихователів і подання атестаційних листів та документів для нагородження педпрацівників та встановлення їм вищої категорії до атестаційних комісій вищого рівня;
 • підготовку та проведення педагогічних рад, нарад за участю директора;
 • складання річного плану роботи школи;
 • підготовку школи до нового навчального року;
 • належне ведення особових справ;
 • здійснює набір до 1 -х та 10-х класів, прийом дітей до ЗЗСО;
 • дотримання режиму навчальних занять учнів;
 • створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня працівників школи;
 • ведення класних журналів 9-11 класів;

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Кущ Олена Вікторівна - учитель інформатики та математики, вища категорія, старший учитель.

 

Відповідає за:

 • правильне планування та організацію вивчення предметів природничо- математичного циклу;
 • виконання освітньої і навчальних програм вчителями з таких предметів: математика, фізика, астрономія, хімія, інформатика, природознавство, біологія, громадянська освіта: економіка, географія, технології;
 • забезпечення ефективності роботи вчителів природничо-математичного циклу щодо якості знань учнів;
 • ведення класних журналів 5-6 класів;
 • створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
 • вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду учителів;
 • впровадження досягнень педагогічної науки в практику освітнього процесу;
 • підготовку звітних документів по ЗЗСО;
 • інформатизацію ЗЗСО, заповнення бази даних ЗЗСО  в системі «Україна. ІСУО»;
 • роботу сайту школи;
 • охорону праці та безпеку життєдіяльності в ЗЗСО;
 • планування, організацію та облік виховної роботи з учнями;
 • підготовку та проведення загальношкільних заходів (свят, вечорів, диспутів, естафет, конкурсів);
 • зв'язок з позашкільними громадськими організаціями;
 • організацію роботи щодо запобігання бездоглядності школярів і скоєнню ними правопорушень;
 • відвідуванням учнями школи;
 • зв'язок із службою у справах дітей, органами поліції;
 • організацію чергування по школі класних колективів;
 • організацію та проведення суспільно-корисної діяльності;
 • забезпечення дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм під час проведення виховних заходів;
 • виконання річного плану роботи школи, стратегії розвитку Володимирівського ЗЗСО «Успіх»;
 • організацію харчування в школі, ведення статистичних звітів з питань харчування, підвозу, медобслуговування, оздоровлення учнів.

  Заступники директора з навчальної роботи

Гаврилець Надія Володимирівна - учитель української мови та літератури, вища категорія.

Відповідає за:

 • правильне планування та організацію вивчення предметів школи ІІ та ІІІ ступенів;
 • своєчасне складання і корегування розкладу уроків;
 • організацію виконання освітньої програми та навчальних програм вчителями ІІ та ІІІ ступенів ЗЗСО;
 • забезпечення ефективності роботи вчителів та   якості освіти учнів;
 • ведення класних журналів 7-8 класів;
 • ведення журналів факультативів, курсів за вибором, додаткових занять, гурткової роботи;
 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах;
 • організацію та облік оформлення бланків документів суворої звітності на отримання документів про освіту;
 • створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
 • організацію індивідуального навчання (екстернатна, сімейна (домашня) форма, педагогічний патронаж); інклюзивного навчання (5-11 класи);
 • вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду учителів;
 • впровадження досягнень педагогічної науки в практику освітньої роботи вчителів;
 • облік військовозобовязаних працівників ЗЗСО;
 • проведення шкільних предметних олімпіад серед учнів ЗЗСО;
 • участь учнів ЗЗСО у предметних олімпіадах та конкурсах;
 • підготовку звітних документів по ЗЗСО, складання документів для нарахування заробітної плати вчителям та іншим працівникам школи, зв'язок з бухгалтерією з питань виплати зарплати працівникам школи.

       Киризюк Лариса Василівна- учитель початкових класів, учитель біології, ІІ категорія.

 

Відповідає за:

 •  правильне планування та організацію вивчення предметів початкових класів, роботи групи продовженого дня, роботи вчителя-логопеда ;
 • своєчасне складання і корегування розкладу уроків школи І ступеня;
 • виконання освітньої програми та навчальних програм вчителями школи І ступеня з таких предметів:
 • українська мова
 • літературне читання
 • математика
 • я у світі
 • всесвіт
 • фізичне виховання
 • трудове навчання
 • мистецтво
 • арт-технології
 • я досліджую світ
 • -забезпечення ефективності роботи вчителів початкових класів щодо якості знань учнів;
 • ведення класних журналів 1-4 класів, журналу групи продовженого дня,дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах початкових класів;
 • створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
 • вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду учителів;
 • впровадження досягнень педагогічної науки в практику освітнього процесу вчителів;
 • підготовку звітних документів по школі;
 • проведення акції «Рейд урок»;
 • облік дітей і підлітків шкільного та дошкільного віку мікрорайону закладу;
 • статистичний звіт 76-РВК.
 • організацію інклюзивного навчання (1-4 класи);

Заступник директора з навчально-методичної роботи

Сейсенбаєва Олена Анатоліївна- учитель початкових класів, учитель вищої категорії, учитель-методист.

Відповідає за:

 • створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
 • вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду учителів;
 • впровадження досягнень педагогічної науки в практику освітнього процесу;
 • підготовку звітних документів по ЗЗСО;
 • проходження атестації педагогічними працівниками ЗЗСО ;
 • проходження вчителями ЗЗСО курсової перепідготовки;
 • самоосвітню діяльність педагогічних працівників у міжатестаційний період;
 • роботу вихователів дошкільного підрозділу;
 • інклюзивне навчання (дошкільний підрозділ);
 • організацію харчування в дошкільному підрозділі;
 • роботи методичної ради, методичних шкільних комісій у ЗЗСО, дослідницьких та творчих груп ЗЗСО, проведення методичних днів та тематичних квестів ЗЗСО.