Рибалко Анна Олександрівна

Завдання та функції соціального педагога:

Соціальний педагог організовує виховну роботу в класі, яка направлена на формування загальної культури особистості, адаптацію особи до життя в суспільстві, поваги до оточуючої природи. Він вивчає психолого-педагогічні особливості учнів та їх мікросередовища, умови життя, виявляє інтереси та потреби, труднощі та проблеми, конфліктні ситуації, відхилення у поведінці та своєчасно надає соціальну допомогу та підтримку, виступає посередником між учнем та школою, сім’єю, соціумом, та органами влади.

Соціальний педагог сприяє реалізації прав та свобод учнів, створенню комфортної та безпечної обстановки, забезпеченню охорони їх життя та здоров’я.  

Соціальний педагог взаємодіє з вчителями, батьками (або особами, які їх замінюють), спеціалістами соціальних служб для надання допомоги учням, дітям, що потребують опіки та піклування, дітям з обмеженими фізичними можливостями, а також тим, які потрапили в складні життєві обставини. 

Що ж є головним у роботі соціального педагога, чим вона відрізняється від роботи педагога – предметника і, навіть, класного керівника?

Соціальний педагог  допомагає батькам та школярам у нормалізації відносин, встановлює причини невідвідування учнями школи. 

Соціальний педагог координує роботу педагогічного колективу з важкими дітьми, з соціальним мікросередовищем та громадськістю мікрорайону, що є важливим. Він періодично інформує педагогічний колектив школи про психологічний клімат у класах.

Професійна діяльність соціального педагога  - це комплекс взаємопов’язаних напрямів діяльності (виховна, навчальна, розвиваюча, соціокультурна, комунікативна, організаторська тощо), спрямованих на різні  об’єкти, для здійснення яких необхідні певні професійні знання, вміння і навики, а також професійно важливі якості.

 Нормативно-правова база соціального педагога:

Наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами».

Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України».

Наказ МОН від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року».    

    Наказ МОН від 02.03.2017 № 334 «Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти»  

     Наказ МОН від 29.09.2014 № 1/9-498 «Щодо впровадження порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення».

Наказ МОН  від 28.12.2006 р. № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України».

Лист МОН від 18.07.2019 № 1/9-462 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у систем і освіти на 2019/2020 н .р.».

Лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 “Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України​

Лист МОН від 27.06.2019 № 1/9-414 “Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”